Domina-Shopping Domina Shopping Lejupielādē mūsu aplikāciju
 1. P
 2. O
 3. T
 4. C
 5. P
 6. S
 7. Sv
 8. 10:00 - 21:00
 1. P
 2. O
 3. T
 4. C
 5. P
 6. S
 7. Sv
 8. 08:00 - 22:00
 1. P
 2. O
 3. T
 4. C
 5. P
 6. S
 7. Sv
 8. 10:00 - 22:00
Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084 (+371) 67 63 1111

Iekšējās kārtības noteikumi

Tirdzniecības centra “Domina Shopping”

Rīgā, Ieriķu ielā 3

APMEKLĒTĀJU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Tirdzniecības centra darba laiks ir sekojošs:

Pirmdiena – Svētdiena – no 10.00 līdz 21.00

T/C iekšējie kārtības noteikumi ir saistoši visiem t/c apmeklētājiem un viesiem. T/C telpas un teritorija ir publiska vieta un attiecīgi t/c apmeklētājiem un viesiem ir saistoši Rīgas Domes noteikumi Nr. 80 “Par sabiedriskās kārtības noteikumiem Rīgā”, no 19.06.2007.

Kārtības uzraudzību t/c telpās un t/c piegulošajā teritorijā veic apsardzes darbinieki (turpmāk-Apsardzes dienests), un t/c apmeklētājiem un viesiem ir jāievēro Apsardzes dienesta darbinieku norādījumi.

T/C telpās un T/C piegulošajā teritorijā darbojas video novērošana.

T/C telpās un T/C piegulošajā teritorijā ir aizliegts:

 • Ienākt t/c telpās pirms noteiktā darba laika, kā arī atrasties t/c telpās pēc noteiktā darba laika beigām, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar t/c administrāciju;
 • Ieiet t/c dienesta telpās, iepriekš nereģistrējoties pie t/c apsardzes dienesta;
 • Bojāt t/c īpašumu telpās – inventāru, iekārtas, telpaugus, puķu podus, soliņus, atkritumu tvertnes u.c.;
 • Bojāt t/c īpašumu piegulošajā teritorijā – zālāju, kokus, apstādījumus, puķu podus, soliņus, atkritumu tvertnes u.c.;
 • Piegružot t/c telpas un piegulošo teritoriju;
 • Traucēt pārējiem t/c apmeklētājiem – trokšņot un neievērot noteikto kārtību, kā arī fiziski vai morāli aizskart citus centra apmeklētājus;
 • Filmēt vai fotografēt bez iepriekšējas saskaņošanas ar t/c administrāciju;
 • Reklamēt jebkāda veida preci un izplatīt reklāmas materiālus bez iepriekšējas saskaņošanas ar t/c administrāciju;
 • Veikt jebkāda veida tirdzniecību bez saskaņošanas ar t/c administrāciju;
 • Smēķēt un elgarēt (smēķēt e-cigareti) t/c iekštelpās, kā arī ārpus t/c telpām ne tuvāk kā 10m no ieejas t/c;
 • Lietot alkoholiskos dzērienus ārpus tam paredzētajām vietām, t.i. – kafejnīcām, spēļu zāles, kā arī atrasties t/c telpās un teritorijā alkohola un/ vai psihotropo vielu reibumā;
 • Ierasties t/c nepiedienīgā apģērbā un/ vai atkailinātā izskatā;
 • Iebraukt/ braukāt ar skrituļslidām, skrituļdēli, skrejriteni vai velosipēdu t/c telpās, kā arī izmantot automašīnu stāvvietas vai centra terasi šīm sportiskajām aktivitātēm;
 • Novietot automašīnas neparedzētās vietās, neievērojot ceļu satiksmes zīmes/ norādes un marķējumu uz ceļa vai arī brauktuves apmalēm;
 • Ienest t/c teritorijā un telpās viegli uzliesmojošas, sprādzienbīstamas vielas;
 • Ienākt t/c teritorijā vai telpās ar šaujamieročiem, aukstiem ieročiem un speclīdzekļiem, izņemot gadījumos, kad tiek pildīti dienesta pienākumi;
 • Ienākt t/c telpās ar dzīvniekiem, kas ir bez pavadas, ļaut dzīvniekiem tuvoties citiem t/c apmeklētājiem. Šis punkts nav spēkā sunim, kas pilda suņa-pavadoņa pienākumus. Dzīvnieka īpašnieks uzņemas pilnu atbildību par līdz paņemto mājdzīvnieku, tā atstāto netīrību, kā arī mājdzīvnieku nodarīto kaitējumu trešajām pusēm.
 • Neievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības normas un nesankcionēti lietot ugunsdzēšamos aparātus, ugunsdrošības trauksmes pogas, ugunsdzēsības skapju aprīkojumu u.c. ugunsdrošības iekārtas, izņemot gadījumus, kad t/c izcēlies ugunsgrēks vai kāda cita ārkārtas situācija;
 • Nekavējoties pamest t/c telpas, izdzirdot ugunsgrēka trauksmes sirēnu vai evakuācijas paziņojumu.

T/C Apsardzes dienests ir tiesīgs:

 • Izraidīt personas, kas neievēro t/c apmeklētāju Iekšējās kārtības noteikumus;
 • Pārbaudīt aizdomīgas personas, priekšmetus utml.;
 • Aizturēt personas, kuras veic prettiesiskas darbības vai neievēro t/c apmeklētāju iekšējās kārtības noteikumus, līdz ierodas policija.